مشاوره و روان درمانی 2018-06-02T07:55:49+00:00

رزومه آقای مصطفی زراعتی

نام و نام خانوداگی : مصطفی زراعتی
سن : 26
محل تولد: تهران
ایمیل: mostafazeraati-top@yahoo.com
پیچ کاری اینستاگرام: counseling.91
کانال تلگرام : @counseling91

کارشناس راهنمایی و مشاوره با رتبه ی 2014 در دانشگاه خوارزمی کرج از سال 88تا 92
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با رتبه ی 36 در دانشگاه خوارزمی کرج از سال 93تا95

اشتغال در مرکز آموزشی خواجه نصیر به عنوان مشاور خانواده از سال 93تا94
اشتغال در مرکز توانمند سازی و کارورزی (منطقه 9) به عنوان مشاور خانواده از سال 94تا95
اشتغال در مرکز کاهش آسیب امید (منطقه9) به عنوان روانشنتاس از سال 94تا95
اشتغال در موسسه نوید پیام ر‌هایی به عنوان مشاور خانواده و اعتیاد از سال 94تا95
اشتغال در کیلینیک صدای آرامش واقع در محدوده فرمانیه به عنوان مشاور خانواده اوخر سال 95تا خرداد96
اشتغال در کیلینیک ندای آرامش روان درمحدوده ستارخان به عنوان مشاور خانواده از خرداد 96تا کنون
اشتغال در مددسرای خاوران (بزرگترین گرمخانه افراد کارتن خواب خاورمیانه و تحت نظارت سازمان خدمات اجتماعی و شهرداری تهران )به عنوان روانشناس از سال 95تا کنون
عضویت در سازمان روانشناسی و مشاور جمهوری اسلامی ایران

شرکت در کلاس های موسسه کیش ایر کرج در سالهای 89تا91
مهارت تسلط به زبان انگلیسی در حد متوسط

درگاهی, شهریار, زراعتی, مصطفی, قمری, حسین, اعیادی, نادر, حقانی ,مجتبی, تاثیر برنامه آموزشی تنظیم هیجان در بهزیستی هیجانی و رضایت زناشویی زنان نابارور .1394
زراعتی, مصطفی, حقانی, مجتبی, خدادادی, جواد, مقایسه افسردگی و اضطراب مرگ در سالمندان مقیم و غیر مقیم سرای سالمندان .نشریه پرستاری ایران 1395
ظنی پور, آذین, سلطانی زیبا, همدمی ,میثم ,زراعتی مصطفی, قاسمی, رضا, نقش سرمایه های روانشناختی درتعلل ورزی دانشجویان ,مجله روانشناسی اجتماعی 1395
زراعتی ,مصطفی, تاجیک اسمعیلی ,عزیز, اسدپور, اسمعیل. اثر بخشی گروه درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و دلزدگی زناشویی معتادان با سابقه خودکشی .فصلنامه اعتیاد پژوهی .(در دست داوری نهایی و چاپ)

عاملی, سیما, زراعتی, مصطفی ,خزان ,کاظم ,دیده بان, مریم ,اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی -حرکتی بستری در مراکز بهزیستی .فصلنامه نسیم تندرستی 1395.

ترجمه کتاب خانواده درمانی بوئن و کارکردهای آن,مارگات هال .ترجمه:مصطفی زراعتی ,عزیز تاجیک اسمعیلی ,حسین قمری(در دست چاپ)

زراعتی ,مصطفی, خدادادی ,جواد, بررسی رابطه بین خانواده و کیفیت زندگی سالمندان .اولین کنگره ملی مشاوره.خانواده و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه آبان 1394

شرکت در دوره آموزش مشاوره با رویکرد سیستمی (دکتر علیرضا بوستانی پور) شرکت در دوره آموزشی مشاوره با رویکرد آدلری (دکتر فرشاد محسن زاده) شرکت در دوره جامع درمان غیر دارویی سوء مصرف مواد(mmt) درانستیتو روانپزشکی ایران